Localitati Caras Severin
Caras Severin
Turism Caras Severin
Cautari Frecvente
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
City break

Informatii Caras Severin

Informaţii generale

Aşezare
În partea sud-vestică a României, desfăşurânduse spre sud până la defileul Dunării, la graniţa cu Iugoslavia.

Vecini
La est: Judeţul Gorj, la sud-est: Judeţul Mehedinţi, la nord-est: Judeţul Hunedoara, la nord-vest: Judeţul Timiş, la sud-vest: Iugoslavia.

Suprafaţă
8.520 km2 (respectiv 3, 6% din teritoriul ţării).

Populaţie
360.000 locuitori.

Oraşe
Reşiţa, resedinţă de judeţ, cu 95.000 locuitori, pe râul Bârzava, cu veche tradiţie industrială. În 1769 sau înfiinţat uzinele metalurgice iar în 1872 s-a construit prima locomotivă cu aburi din ţară. Alte oraşe: Anina, Băile Herculane, Bistra, Bocşa, Caransebeş, Moldova Nouă, Oraviţa.

Relieful
Este variat, predominând Carpaţii Meridionali şi Occidentali (înălţimile cele mai mari găsindu-se în Munţii Godeanu, cu vf. Gugu de 2.291 m, în Cerna, Ţarcu, Mehedinţi), apoi Munţii Banatului cu altitudini sub 1.400 m, reprezentaţi de Munţii Almăjului, Locvei, Semenicului, Aninei, Dognecei, dar şi partea sudică a Munţilor Poiana Ruscă, cele două ramuri carpatice fiind separate de ariile depresionare Bistra şi Timiş-Cerna), iar în mică măsura dealurile (Mehadia, Almaj) şi câmpiile (extremitatea sud-estică a Câmpiei Bantului, între Reşiţa şi Cheile Nerei).

Clima
Este temperat continentală, în sud resimţindu-se nuanţe de climă submediteraneană, iar dintre vânturile mai frecvente aici se întâlnesc austrul cald şi uscat, ce bate dinspre sud-vest şi Caşova, vânt violent ce bate dinspre apus. Temperatura medie în luna ianuarie este de -2 - -80C iar în iulie 12 - 220C.

Cursurile de apă
Sunt reprezentate de predominarea Dunării cu o mare densitate, dar şi a Timişului cu Bistra şi Hidegul, a Pogonişului, spre nord, a Caraşului şi Nerei, spre vest, a Cernei spre sud.

Atracţii turistice

Munţi
Munţii Semenic (cu Vf. Piatra Goznei de 1.447 m), cea mai întinsă şi înaltă unitate a Munţilor Banatului, formaţi din culmi netede şi domoale care îmbie pe drumeţ la recreere şi oferă condiţii bune pentru schi (zăpada durează până în luna martie). Ascensiunile sunt uşoare şi se pot face aproape din toate direcţiile. Alţi munţi: Munţii Cernei (cu Vf. Dobrii de 1.928 m), culmile lor calcaroase se întind până lângă Băile Herculane, Munţii Aninei (cu înălţimi de 900 - 1.000 m), cu numeroase chei şi depresiuni carstice.

Peşteri
Peştera Comarnic, în nordul Munţilor Aninei, pe versantul stâng al văii Comarnic (la 440 m altitudine), fiind cea mai lungă peşteră din Banat (4040 m), declarată monument al naturii pentru adevăratele minuni subpământene. Sălile, de dimensiuni uriaşe, sunt legate printr-o vastă reţea de galerii, dispuse pe două etaje. Peştera Buhui are peste 3.200 m lungime şi se află pe versantul stâng al văii Buhui, în Munţii Aninei, la 600 m altitudine. Include unul dintre cele mai lungi cursuri subterane din România, pârâul Buhui care formează în interiorul peşterii mai multe lacuri şi cascade. Alte peşteri: Peştera Popovăţ, pe versantul drept al Cheilor Caraşului, la 421 m altitudine, un monument al naturii, Peştera Liliecilor, Peştera Hoţilor, lângă Băile Herculane, Peştera Voinii, Peştera Mică, Peştera Mare - în rezervaţia Cheile Nerei -Beuşniţa.

Chei şi defilee
Defileul Dunării (Porţile de Fier), cel mai lung defileu din România (peste 100 km), se întinde şi în judeţul Mehedinţi. Dunărea, al doilea fluviu al Europei (ca lungime şi debit) după Volga, străbate peste 2.800 km de la izvoarele lor din Munţii Pădurea Neagră şi până la vărsarea ei în Marea Neagră. Apele sale duc nenumărate lupte cu stâncile, dar nicăieri lupta nu atinge proporţia de-a dreptul gigantică din zona sălbaticului defileu dintre Baziaş şi Drobeta Turnu-Severin. Parcurgerea acestui spectaculos defileu lasă turistului impresii de neuitat, mai ales în porţiunea cea mai îngustă, la Cazane (sector pe teritoriul judeţului Mehedinţi; această porţiune formează o rezervaţie complexă). Cheile Nerei (la 35 km de Oraviţa), cele mai lungi (peste 19 km) şi cu siguranţă unele dintre cele mai frumoase chei din România. Formează o rezervaţie complexă ce cuprinde comori naturale caracterizate prin sălbăticie şi pitoresc şi oferă turistului o odihnitoare izolare şi nenumărate surprise. Cheile Caraşului, rezervaţie complexă (floristică, geologică şi speologică) ce cuprinde numeroase fenomene carstice (peşteri, doline). Cheile au aspect de canion şi se situează pe locul doi în România, ca lungime (19 km). Cheile Corcoaia, la 40 km amonte de Băile Herculane, pe cursul superior al Cernei (200 m lungime), fiind extrem de interesante prin pereţii lor verticali (înalţi de peste 150 m) şi prin multitudinea de forme pe care le cuprind. Formează o rezervaţie geologică. Alte chei: Cheile Minişului (peste 14 km lungime), Cheile Cernei.

Lacuri
Porţile de Fier I, lac de acumulare care, împreună cu hidrocentrala, formează un mare complex hidroenergetic şi de navigaţie construit intre 1964 şi 1971 în colaborare cu ex-Iugoslavia. Zona turistică de pe malul lacului este una dintre cele mai ispititoare destinaţii pentru turiştii din ţară şi din străină tate. Şoseaua care însoţeşte lacul, cu zeci de poduri, viaducte (înalte de peste 60 m) şi tunel, oferă o privelişte măreaţă asupra colosului de beton. Alte lacuri: Lacul Dracului, lac natural de origine carstică, în Cheile Nerei, la intrarea unei peşteri, Lacul Buhui, lac subteran, format prin obturarea unor galerii din peştera Buhui, Iezerul Ţarcu, lac glaciar la nord de vf. Ţarcu.

Rezervaţii şi monumente ale naturii
„Domogled-Valea Cernei”, zonă care include mai multe rezervaţii şi monumente ale naturii (rezervaţii floristice, faunistice, peisagistice), pe ambii versanţi ai râului Cerna, în apropierea Băilor Herculane. Domogledul este considerat unul din locurile cele mai bogate în specii de plante din Europa (specii submediteraneene, de liliac, alun turcesc). Cerna a tăiat în calcarele Domogledului chei prăpăstioase de o irezistibilă atracţie. Alte rezervaţii şi monumente ale naturii: Schitu - rezervaţie botanică pe Valea Ciclovei, Valea Mare - rezervaţie botanică la nord-est de Moldova Nouă, ce adăposteşte specii mediteraneene-atlantice, Zerveşti - rezervaţie cu narcise sălbatice (lângă Caransebeş), Ruşchiţa - carieră de marmură.

Staţiuni turistice
Băile Herculane (în sud-vestul ţării, în valea îngustă a Cernei, la 165 m altitudine, la 19 km de Orşova, 41 km nord-vest de Drobeta Turnu Severn, 72 km de Caransebeş şi la 106 km sud-est de Reşiţa), este cea mai veche staţiune din România (şi una dintre cele mai vechi din lume), atestată documentar în 153 e.n. Puterea tămăduitoare a izvoarelor termale de aici, descoperită încă de pe vremea când romanii construiau primele castre în Dacia, este renumită astăzi în toată lumea, (închinată de romani zeului Hercule). Este străjuită la est de Munţii Mehedinţi şi la vest de Munţii Cernei, şi are un climat de tranziţie de la cel continental la cel mediteranean, cu influenţe ale curenţilor din Marea Adriatică şi Marea Mediteraneană. O caracteristică a climatului de aici este aeroionizarea negativă ridicată (specifică unei altitudini de 3.000 m) care măreşte rezistenţa organismului la bolile infecţioase şi reglează funcţionalitatea glandelor endocrine. Instalaţiile de tratament de care beneficiază staţiunea sunt: instalaţii pentru băi cu ape minerale termale sulfuroase şi cu ape minerale termale clorurosodice atât în vane cât şi în bazine, cu posibilităţi de kinetoterapie, bazine cu ape minerale termale în aer liber; instalaţii de aerosoli şi inhalaţii cu ape minerale, instalaţii pentru electro şi hidroterapie; săli de gimnastică medicală, cabinete pentru aplicarea de tratament cu Gerovital (cosmetică geriatrică), Pell Amar. Tot aici se pot vizita ruinele staţiunii termale romane (apeducte, băi), iar în împrejurimi se pot face plimbări la Peştera Hoţilor, platoul Coronini, Grota cu Aburi, Grota Haiducilor, Cascada Cernei, Cheile Domogledului. Căile de acces sunt: feroviare - gara Băile Herculane pe linia Bucureşti - Timişoara, apoi cu autobuzul până în staţiune, rutiere - DN 25 (Drobeta Turnu-Severin - Timişoara), cu abatere pe DN 67D, aeriene - aeroportul Caransebeş, apoi cu trenul sau autobuzul până în staţiune. Crivaia, staţiune climaterică (la 15 km de Reşiţa şi la 650 m altitudine), pe malul lacului de acumulare Văliug (dispune de bărci şi se practică pescuitul). Semenic, staţiune climaterică (la 40 km de Reşiţa, la 1.400 m altitudine), cu zăpadă abundentă ce durează 5 luni pe an, cu numeroase pârtii de schi şi săniuş, telescaun, skilift, babyski. Trei Ape (la 37 km de Reşiţa, la 850 m altitudine) lângă lacul de acumulare Trei Ape, cu pârtii de schi, sporturi nautice pe lac.

Vestigii istorice
Ruinele aşezării romane Tibiscum (sec. II - V d.Hr.) lângă Jupa, aşezare ce a cunoscut o mare dezvoltare în timpul împăraţilor Septimiu Sever şi Filip Arabul, ridicată la rangul de municipiu. Drumul roman Lederata - Tibiscum, păstrat în bune condiţii pe o lungime de 5 km între Biniş şi Bocşa. Castrul roman Centum Putei de lângă Suruducu Mare, singurul din ţară care păstrează în întregime vechile întărituri. Aşezarea romană Ad Pannonios (la 2 km de Teregova), oferă o imagine despre nivelul de dezvoltare a civilizaţiei din sec. II - III d.Hr.. Alte vestigii istorice: Urmele castrului roman Lederata (din 101 d.Hr.), lângă Baziaş, Urmele castrului roman Berzovia (sec. II d.Hr.), lângă Berzovia, Ruinele cetăţii Caraşova, impunătoare cetate construită în 1333.

Edificii culturale
Muzeul locomotivelor cu abur, muzeu în aer liber, are în colecţie şi prima locomotivă fabricată la Reşiţa în 1872. Casa memorială „General Dragalina” din Caransebeş, a marelui comandant de armată care a murit pe câmpul de luptă în timpul primului război mondial. Alte edificii culturale: Muzeul istoriei teatrului de la Oraviţa, unde există cel mai vechi teatru din ţară (1787 - 1817), Muzeul Dunării de la Moldova Nouă.Cauta in Caras Severin
Bilete avion  • Bilete low cost
Atractii si zone de interes
Lista strazi
cde
fgh
ijk
lmn
opq
rst
Primarie
PRIMARIA BAILE HERCULANE
PRIMARIA CARANSEBES
PRIMARIA MOLDOVA NOUA
PRIMARIA ORASULUI ORAVITA
PRIMARIA RESITA
Spitale
SPITALUL MUNICIPAL CARANSEBES
SPITALUL ORASENESC MOLDOVA NOUA
SPITALUL ORASENESC ORAVITA
SPITALUL JUDETEAN RESITA
Hoteluri
Hotel Semenic
Hotel Semenic
Muzee
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă
Muzeul de Istorie a Teatrului şi a Oraşului Oraviţa
Muzeul Banatului Montan
Colecţia de Artă Veche Bisericească
Transport
ALIN ALMA S.R.L.
Banci
C.E.C.-AGENTIA BAILE HERCULANE
C.E.C.-AGENTIA CARANSEBES
C.E.C.-AGENTIA MOLDOVA NOUA
C.E.C.-AGENTIA ORAVITA CENTRU
BANC POST S.A.
BANCA COMERCIALA ROMANA
Pensiuni
Pensiunea Ambasador
Vila Hera
Cabana Bistra
Pensiunea Cabana NILS
Pensiunea Ema
Vila Arsenal

Ghid
Informaţii generale

Aşezare
În partea sud-vestică a României, desfăşurânduse spre sud până la defileul Dunării, la graniţa cu Iugoslavia.

Vecini
La est: Judeţul Gorj, la sud-est: Judeţul Mehedinţi, la nord-est: Judeţul Hunedoara, la nord-vest: Judeţul Timiş, la sud-vest: Iugoslavia.

Suprafaţă
8.520 km2 (respectiv 3, 6% din teritoriul ţării).

Populaţie
360.000 locuitori.

Oraşe
Reşiţa, resedinţă de judeţ, cu 95.000 locuitori, pe râul Bârzava, cu veche tradiţie industrială. În 1769 sau înfiinţat uzinele metalurgice iar în 1872 s-a construit prima locomotivă cu aburi din ţar.. citeste mai mult